Aktuality obce

AKTUALITY:
OZNAM
Prenájom multifunkčného ihriska
Prenájom multifunkčného ihriska

Na základe VZN č.3/2011 o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a poplatkov za niektoré služby na území obce Zámutov, zverejnený na stránke obce 19.4.2012, je stanovený prenájom za multifunkčné ihrisko takto:

Blížiace sa udalosti / pozvánky na podujatia
Zhromaždenie pozemkového spoločenstva Zámutov - Bývalí urbárnici Zámutov
Zhromaždenie pozemkového spoločenstva Zámutov - Bývalí urbárnici Zámutov

Pozemkové spoločenstvo združených pozemkov, trávnatých porastov, pasienkov a lesov Bývalí urbárnici Zámutov Skupina členov PS s väčším počtom hlasov v PS zvoláva ZHROMAŽDENIE Pozemkového spoločenstva združených pozemkov, trávnatých porastov, pasienkov a lesov Bývalí urbárnici Zámutov na deň 7. februára 2016 o 15:00 hodine v kultúrnom dome v Zámutove, na ktoré Vás srdečne pozýva.

Aktuality
Zámutovské noviny December 2015
Zámutovské noviny December 2015

Je tu ďalšie číslo občasníka Zámutovské noviny. Prečítajte si čo sa udialo v obci Zámutov za posledné obdobie roka 2015

 Október – mesiac úcty k starším
Október – mesiac úcty k starším

Október sa tradične pripomína ako mesiac úcty k starším. Je to mesiac, ktorý je jedným z troch posledných v mesiaci, možno už trochu chladný, avšak spolu s mesiacom máj skrýva v sebe asi najväčšie čaro ročného obdobia. Hýri pestrými farbami, parky sú plné padajúceho farebného lístia...

Územný plán obce Soľ – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Územný plán obce Soľ – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

VÝSLEDKY - POULIČNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ o pohár starostu obce
VÝSLEDKY - POULIČNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ o pohár starostu obce

VÝSLEDKY - POULIČNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ o pohár starostu obce 15.8.2015

Od čiernej skládky po ihrisko...
Od čiernej skládky po ihrisko...

Nové ihrisko pre deti otvorili v našej obci pri Hygienickom centre 6.7.2015. „Nápad postaviť na tomto mieste ihrisko vznikol na porade s mojimi pomocnými koordinátormi, kde sa snažíme riešiť viaceré čierne skládky v osade.

Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre PSK
Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre PSK

Zamutovčan na medzinárodnom festivale v Chorvátsku
Zamutovčan na medzinárodnom festivale v Chorvátsku

Folklórna skupina Zamutovčan sa v dňoch 9-12. 7 . 2015 zúčastnila 9.medzinárodného festivalu „Iz bakine škrinje“, ktorý sa konal v mestách Gola a Koprivnica.

Územný plán obce Zámutov 2015
Územný plán obce Zámutov 2015

Občianska hliadka v obci Zámutov
Občianska hliadka v obci Zámutov

Dopytovo orientovaný projekt. Trvanie projektu: október 2014 - september 2015

Zámutovské noviny 3/2015
Zámutovské noviny 3/2015

Videoarchív
2. zasadnutie OcÚ Zámutov konané dňa 20.1.2015
3. zasadnutie OcÚ Zámutov konané dňa 6.3.2015
27. zasadnutie OcÚ Zámutov konané dňa 27.6.2014
Oblievačka v Zamutove 2003 - 3. časť
6. zasadnutie OcÚ Zámutov konané dňa 15.6.2015
16. mimoriadne zasadnutie OcÚ Zámutov dňa 27. februára 2013
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria
© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF