Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Harmonogram zberu odpadu - ZÁMUTOV
Aktualizované: 03. Január 2018 14:57:08
pdf dokument (0)

Harmonogram zberu odpadu

Harmonogram zberu odpadu na rok 2018... (PDF)

 

Zber jedlých olejov a tukov:

V roku 2018 jedlé oleje sa budú odvážať v týchto termínoch:

 

18. 01.

 

26. 03.

 

30.05

 

23.07.

 

24.09.

 

16.11.

Jedlé oleje je potrebné doniesť na obecný úrad pred dátumom zberu v plastových fľašiach.

 

ZBER KOMUNÁLNEHO A SEPAROVANÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ

ZÁSADY ZBERU ODPADU:
1. Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to urcených, nebude vyvezený.
2. Vrecia na komunálny odpad, Vám zabezpecí po dohode Váš obecný úrad.
3. Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 6:30 hod. v den vývozu.
4. Druhotné suroviny môžu byt umiestnené aj v iných ako plastových vreciach.
5. Vrecia na separovaný zber nezaväzujte.
6. V den vývozu odpadu sa zber môže uskutocnit aj vo vecerných hodinách.

 

PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY:
V prípade záujmu zabezpecit separovaný zber a vývoz nebezpecných odpadov, kontaktujte našu spolocnost pre dohodnutie osobitných zmluvných podmienok.

 

DRUHY ODPADOV:

Papier :

- noviny, časopisy, kartón. Do vreca nevkladajte: papier špinavý a mastný, fólie, celofán, obaly z masla, jogurtov, škatulové obaly od nápojov (Tetrapak).

Sklo:

- prázdne sklenené flaše, crepy a úlomky /rozbité/ tabulové sklo. Do vreca nevkladajte: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným  materiálom.

PET- flaše:

- plastové flaše od nápojov - zlisujte stlacením. Do vreca nevkladajte: plastové flaše od olejov, tetrapak - škatulové obaly, bandasky, flaše od aviváže a pod.

Kovové obaly:

- plechovky od alko a nealko nápojov - zlisujte stlacením. Do vreca nevkladajte: kovové obaly kombinované s iným obalom napríklad zubné pasty a pod.

Zmiešané plasty:
- fólie, sácky, plastové flaše, prepravky, plastové stolicky, plastové hracky, flaše od aviváže a cistiacich prostriedkov, obaly z jogurtov, obaly od drogérie.
Do vreca nevkladajte: tetrapak, plastové flaše od olejov, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných  materiálov, polystyrén.

Pneumatiky:
- pneumatiky do vonkajšieho priemeru 1m - bez diskov.

Elektronický odpad:
- biela a cierna technika, spínace, pocítace, televízory, hi-fi tech. Elektronický odpad musí byt v celku s elektronickými castami. nevykladajte: vyhrievacie telesa s výmurovkou.

Tetrapak:
- škatulové obaly od nápojov (džúsy, mlieko) - zlisujte stlacením. Do vreca nevkladajte: špinavé obaly, papier, kartón, fólie a pod.

 

Nebezpečný odpad:
- batérie a akumulátory, lepidlá, živice, žiarivky, pesticídy, rozpúštadlá, Nebezpecný odpad v žiadnom prípade nenechávajte bez dozoru dospelej osoby! Absorbenty, filtracné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, Nebezpecný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení od majitela alebo povereného kyseliny, zásady, farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpecných látok. zástupcu po preukázaní sa preukazom totožnosti.

Komentáre (0)

(pridať)
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=