Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Aktualizované: 16. Február 2015 11:27:42
(0)

Obecné symboly obce Zámutov

Obecné zastupiteľstvo Zámutova sa pri tvorbe erbu obce vrátilo k pôvodnému symbolu a to: v červenom poli štítu strieborný hámor so zlatým kladivom a kovadlinou. Na základe odporúčania obecného zastupiteľstva obec požiadala manželov Čisárikovcov, aby dotvorili symboly obce a po odsúhlasení Obecným zastupiteľstvom v Zámutove sa dal erb obce Zámutov schváliť Heraldickej komisii Ministerstva vnútra SR v Bratislave. Symboly obce sú evidované v heraldickom registri SR pod signatúrou HR-27/94. Následne obecné zastupiteľstvo uznesením číslo 40 zo dňa 05.10.1994 schválilo erb obce Zámutov, vlajku a obecnú pečať.

Erb obce tvorí:

Erb obce

 

V červenom štite v zlatej konštrukcii vyhne so zlatou strechou zlatý hámor s čiernym kladivom bijúcim na čiernu kovadlinu, na ktorej strieborný hámorník pridržiava čiernymi kliešťami strieborný lemeš.

 

 

 

Vlajka obce pozostáva:

Vlajka obce

 

 
Zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách čiernej, žltej a červenej. Ukončená je tromi cípmi.

 

 

 

 

Pečať obce:

Pečať obce

 


- bola zhotovená na základe erbu Zámutova.

 

 História obecných symbolov:

Obce v minulých storočiach erby nemali. Túto funkciu plnili symboly na obecných pečatidlách, ktoré vznikli predovšetkým prevzatím erbových znamení zemepána (majiteľa obce), alebo nejakého predmetu vystihujúceho meno či charakteristický znak obce. Až v súčasnoti majú obce právo prijať a používať vlasntý erb v zmysle zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 § 1 odst. 4 Zbierky zákonov.

Pečať obce z 19. storočiaNa základe tohto zákona požiadala obec Zámutov PhDr. Petra Kónyu z Katedry dejín archívnictva FF UPJŠ Prešov o pomoc pri hľadaní dokumentov s obecnou pečaťou. Podľa jeho stanoviska obec Zámutov má v používaní vlastného symbolu v obecnej agende dlhú, viac ako storočnú tradíciu. Najstaršia pečať pochádza z 19. storočia, ktorej odtlačky sa našli na dokumentoch z roku 1864-1867. Odtlačok typária je uložený v Krajinskom archíve – Magyar országos levétlár v Budapešti. Ako obecné znamenie je na ňom zobrazený hámor – vodné koleso, buchar a kovadlina s kováčom a okolo neho sa nachádza kruhorys: ZAMUTO HELESÉG PETSÉTYE (Pečať obce Zámutov).  

Komentáre (0)

(pridať)
Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu