Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Aktualizované: 18. December 2018 09:48:30

Poslanci obecného zastupiteľstva 2018-2022
Andrej Lenger

poslanec OZ

predseda komisie životného prostredia, výstavby a rozvoja obce


Miroslav Vall

poslanec OZ

člen komisie finančnej a správy obecného majetku  

člen komisie životného prostredia, výstavby a rozvoja obce


Viktória Nagyová

poslankyňa OZ

člen komisie životného prostredia, výstavby a rozvoja obce

člen komisie školstva, mládeže, kultúry a športu


 

 

 

Ing. Mikuláš Béreš

poslanec OZ

predseda komisie školstva, mládeže, kultúry a športu

a člen komisie finančnej a správy obecného majetku

 

Ondrej Košč

poslanec OZ

člen komisie verejného poriadku a vybavovania sťažností podaných na Ocú

 

Ján Bezek

poslanec OZ, zástupca starostu obce

predseda komisie verejného poriadku a vybavovania sťažností podaných na Ocú

 

 

 


Ján Tancoš

poslanec OZ

Marek Bilý

poslanec OZ

člen komisie finančnej a správy obecného majetku a

člen komisie verejného poriadku a vybavovania sťažností podaných na Ocú


Marta Badinková

poslanec OZ

predseda komisie finančnej a správy obecného majetku

 

Zriadené komisie:

  • komisia finančná a správa obecného majetku
  • komisia životného prostredia, výstavby a rozvoja obce
  • komisia verejného poriadku a vybavovania sťažností podaných na Ocú
  • komisia pre školstvo, mládež, kultúru a šport

 

Zastúpenie v jednotlivých komisiách:

Predseda komisie finančnej a správy obecného majetku: Marta Badinková

Členovia komisie: p. Vall Miroslav, p. Bilý Marek, Ing. Béreš Mikuláš

 

Predseda komisie životného prostredia, výstavby a rozvoja obce: Lenger Andrej

Členovia komisie: Košč Roman, Nagyová Viktória, Vall Miroslav

 

Predseda komisie verejného poriadku a vybavovania sťažností podaných na Ocú: Bezek Ján

Členovia komisie: Košč Ondrej, Vall Miroslav, Bilý Marek

 

Predseda komisie školstva, mládeže, kultúry a športu: Ing. Béreš Mikuláš

Členovia komisie: Nagyová Viktória, Mgr. Kováč Pavol, Mgr. Mitaľová Katarína, Bezeková Marta

 

Rokovací poriadok

Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

© Copyright Obecný úrad č. 434, 094 15 Zámutov. IČO: 00332968, DIČ: 2020631943
Code & Design by Roman Košč - ITPROOF
kontakt | ochrana osobných údajov | zverejnené dokumenty | verejné obstarávanie | úradná tabuľa | podnety občanov | harmonogram zberu odpadu