Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Program grécko-katolíckej cirkvi - ZÁMUTOV
Aktualizované: 17. Jún 2018 22:41:56
(0)

Program grécko-katolíckej cirkvi

Odkaz na originál dokument...

 

Farský list č. 253

gréckokatolíckej cirkvi v Zámutove

 

 

Drahí bratia a sestry !

Sviatky Kristovej Paschy, Zoslania Svätého Ducha a udalosti s tým spojené sa nám teraz zdajú už ako minulosť. Odvtedy sme aj iné sviatky, zrejme v menšej miere. Blíži sa leto, čas dovoleniek a náš kresťanský život sa možno dostal či dostáva do akéhosi stereotypu. Žijeme svoj každodenný život, chodíme do práce, školy alebo niektorí ,pokročilejší vekom, sa venujú iným záležitostiam. Žijem však tento každodenný život s Ježišom? Počúvam jeho hlas v modlitbe? Ak sme počas predošlého obdobia, počnúc už pôstom, zintenzívili svoj duchovný život, dbajme o to, aby sme sa Zlým nenechali okradnúť o prijaté milosti. Dajme si pozor, aby sme neupadli do všednosti a nevynechali zo svojho života Krista. Práve naopak, ak sme sa možno vydali intenzívnejšou duchovnou cestou, neochabujme. Vydať sa na cestu neznamená už ju dokončiť, ale práve začať. Možno sa pýtame: ako napredovať?  Svätý Duch je zdrojom našej sily. Ktosi raz povedal, že Svätý Duch je ako palivo pre auto. Bez neho sa nepohneme. Preto je dôležité každý deň pozývať Svätého Ducha do svojho života, aby nás posilňoval, viedol, ale aj usvedčoval a očisťoval od hriechu, ktorý je pre kresťana to najväčšie zlo. Aby sme naplňovaní Svätým Duchom počúvali Ježišov hlas v modlitbe. Aby nás On viedol každým jedným dňom. Nech nám v tom pomáhajú a ukazujú správny smer aj svätí. V tomto týždni slávime sviatok narodenia sväteho Jána Krstiteľa, proroka a predchodcu. Môže nám v tom byť veľkým vzorom. Vytrvával v modlitbe, a tak bol neustále napojený na Sväteho Ducha. A tak mu Svätý Duch mohol ukázať v Ježišovi ozajstného Mesiáša, ako sám vyznáva: „ Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: ,Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým“ (Jn 1, 33). A ďalej Ján uvádza, že to videl a vydáva svedectvo, že to je Boží Syn.

 

 

LITURGICKÝ PROGRAM:

 

 

Pondelok

18.06.

 

Svätý mučeník Leontios

 

 

 


Zámutov

17.30 hod.

+Michala, Michala, Márie a Márie

Utorok

19.06.

 

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat

 

 

 

Zámutov

07.30 hod.

+Jána Tiňa

Streda

20.06.

 

Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup

Čaklov

17.30 hod.

+Jána, Jána a Márie

 

 

 

 

Štvrtok

21.06.

 

Svätý mučeník Julián Tarzský

 

 

 

Zámutov

17.30 hod.

+Michala a Márie Kolárových

 

Piatok

22.06.

Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup

 

 

 

Zámutov

17.00 hod.

17.30 hod.

Sv. ruženec - deti

*Márie a Pavla Janošíkových

Sobota

Svätá mučenica Agripína

23.06

Zámutov

07.30 hod.

+Mikuláša, Annu, Annu a Máriu

 

 

 

 

 

 

Nedeľa

24.06.

 

 

Nedeľ 5.týždňa po Päťdesiatnici

Narodenie predchodcu a krstiteľa Jána

Čaklov

10.00 hod.

*za veriacich farnosti

myrovanie

Zámutov

08.30 hod.

*Márie Megelovej

myrovanie

 

Oznamy:

- Modlitby matiek a otcov sú v zvyčajné dni pondelok, stredu, štvrtok a piatok.

- Do pozornosti dávam blížiace sa púte, odpusty a akcie, ktorých termíny sú vyvesené na nástenke chrámu.

- V piatok je od 16.00 hod. stretnutie deti a mládeže na fare.

- Dnešnú nedeľu 17.06.2018 sa uskutoční po sv. liturgii Zbierka na výstavbu budovy Humenského vikariátu.

Komentáre (0)


Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=