Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Program grécko-katolíckej cirkvi - ZÁMUTOV
Aktualizované: 03. Október 2018 09:19:37
(0)

Program grécko-katolíckej cirkvi

Odkaz na originál dokument...

 

Farský list č. 268

gréckokatolíckej cirkvi v Zámutove

 

 

Drahí bratia a sestry !

Slávime odpustovú slávnosť nášho chrámu. Pripomeňme si udalosti vzniku sviatku Ochrany Presvätej Bohorodičky.  V dobe cisára Leva IV. Múdreho (886-912) sv. Andrej „blázon pre Krista“, spolu so svojím žiakom Epifanom mal videnie, v ktorom Bohorodička prikrýva celý svet „obrovským plášťom širším nad oblaky“. V slovanských cirkvách bol sviatok na počesť toho zázraku pomenovaný názvom Pokrov (Ochrana) a slávi sa v októbri. Počnúc od 15. stor. má už sviatok ustálené ikonografické zobrazenie: plášť (pokrov), ktorý drží samotná Bohorodička, alebo anjeli a ktorý je rozprestretý nad kresťanským ľudom.

Človek je Božím obrazom. Hľadá ochranu kvôli svojej úbohosti, no zároveň chce chrániť druhých. Bohorodička, ktorá je celkom osobitným spôsobom chránená vo večnosti, stáva sa tiež ochrankyňou. Modlitba „Pod tvoju ochranu sa utiekame/Pod tvoju milosť (pokrov) pribihajem“ – je jednou z najstarších modlitieb k Bohorodičke. Je pozoruhodné, že ochranný plášť prechádza do rúk anjelov, aby boli Máriine ruky voľné k modlitbe. V pravom hornom rohu vidíme Krista, ktorý žehná. On, Boh, ktorý sa stal človekom, so žehnajúcim gestom pokračuje v modlitebnom rytme rúk Milostiplnej. Na ikone „Nanebovstúpenia“ Bohorodička symbolizuje Cirkev tu na zemi; na ikone „Pokrova“ predstavuje nebeskú (oslávenú) Cirkev v modlitbe; ide o tajomstvo vzajomného príhovoru. V Starom zákone sa jednota Božieho ľudu zakladala na pokrvnosti. Jednota Cirkvi sa posilňuje cez prúdenie milosti vo všetkých jej členoch. Toto vzájomné spojenie podporuje a ochraňuje každého jedného veriaceho, ktorý ak by bol sám, zahynul by, no spolu s inými a s pomocou iných sa zachráni.

 

LITURGICKÝ PROGRAM:

 

Pondelok

01.10.

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa

Čaklov

16.30 hod.

+Milana Draveckého

myrovanie

Zámutov

18.00 hod.

*za veriacich z farnosti

-moleben k Bohorodičke

Utorok

02.10.

 

Svätý hieromučeník Cyprián

Zámutov

08.00 hod.

+Jána Megelu

 

 

 

Streda

03.10.

 

Svätý hieromučeník Dionýz

 

 

 

Zámutov

17.30 hod.

+Jozefa Demčáka

-modlitby matiek

Štvrtok

04.10.

Svätý hiermučeník Hierotej, aténsky biskup

 

 

 

Zámutov

17.30 hod.

+Annu, Annu, Michala a Jána

-Akatist k Bohorodičke

Piatok

05.10.

Svätá mučenica Charitina

 

 

 

Zámutov

17.00 hod.

17.30 hod.

-sv. ruženec – deti

*členov arcibratstva

-otvorené chvály(Spoločenstvo pri Bazilike)

Sobota

Svätý a slávny apoštol Tomáš

06.10.

Zámutov

07.30 hod.

17.00 hod.

+Mikuláša, Annu, Annu a Máriu

-Veľká večiereň

 

 

 

 

 

Nedeľa

07.10.

 

 

Nedeľa 20.týždňa po Päťdesiatnici

Odpustová slávnosť Ochrany presvätej Bohorodičky

Čaklov

08.00 hod.

*Veroniky a Štefánie

Zámutov

09.20 hod.

10.00 hod.

-modlitba sv. ruženca

-Odpustová slávnosť

Sv. liturgia za veriacich z farnosti

-Myrovanie a sprievod okolo chrámu

 

Oznamy:

- Modlitby otcov sú v pondelok a modlitby matiek spoločne stredu.

- V utorok od 09.00 hod. bude spovedanie chorých z farnosti.

- V utorok je na fare o 18.30 hod. stretnutie dospelých.

-  Dnes je zbierka na pomoc eparchii Oradea.

Komentáre (0)


Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=