Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie
SÚHLASÍM
Program rímsko-katolíckej cirkvi - ZÁMUTOV
Aktualizované: 06. August 2018 08:31:18
(0)

Program rímsko-katolíckej cirkvi

Aktálny program: zdroj Farský úrad v Čaklove...

­­RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE ČAKLOV


Zamyslenie:

Ponuka Ježišova A Ježiš nám hovorí: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta (Jn 6,51). Môžeme tu vidieť viaceré konštatovania: Ježiš používa pre seba označenie Ja som, čo má veľký význam. Toto úvodné označenie sa skladá z dvoch prvkov: a) Ja som - súvisí so starozákonným Ja som, ktorý som" (Ex 3,14), ktorým nazval Boh sám seba pred Mojžišom. Len si spomeňme na toto stretnutie sa Mojžiša so živým Bohom v ohnivom plameni. Mojžiš videl, ako ker horí, ale nezhára. Aký zvláštny jav! Prečo tŕňový krík nezhorí? kládol si otázku a priblížil sa ku kríku. A vtedy počul Pánov hlas:Mojžiš a ešte raz Mojžiš! Aké tajomné Božie volanie. A Mojžiš odpovedá:Tu som." Potom mu Pán Boh hovorí: „Nepribližuj sa sem! Zobuj si z nôh obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá!" A pokračoval:Ja som Boh tvojho otca Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba." A Mojžiš si zakryl tvár, lebo sa bál hladieť na Boha. Pri tomto stretnutí Boh zjavil Mojžišovi aj svoje meno: „Toto povieš Izraelitom: »Ja som« ma poslal k vám" (porov. Ex 3,14)! Aj Ježiš hovorí:Ja som Týmto konštatovaním jasne vyslovuje, že On je Boh - ten, ktorý je b) Nasleduje pojem vystihujúci spásu „živý chlieb". Po sebaoznačení nasleduje pozvanie, resp. výzva pre nás. Ježiš hovorí, že on je „živý chlieb z neba". Teda on je ten chlieb, ktorý je živý a dáva život, čo aj sám vyslovil, keď ďalej hovorí, že ten, kto ho bude jesť bude žiť naveky Ponúka sa nám tu živý chlieb, ktorý zostúpil z neba a my môžeme žiť naveky, pravda, ak z neho budeme jesť. /zdroj internet/

 

Liturgický program:

DEŇ MIESTO ČAS ÚMYSEL
Pondelok
06.08.2018
Premenenie Pána, sviatok 
Utorok
07.08.2018
FÉRIA
Čaklov 1800 † Ľubomír Vozňák
Streda
08.08.2018
Sv.Dominika, kňaza, spomienka 
Zámutov 1800 Za zdravie a Božie požehnanie Milan Zengevald 70 r.ž.
Štvrtok
09.08.2018
Sv.Terézia Benedikty od Kríža,sviatok 
Čaklov 1800 † František Žemba (výročná)
Piatok
10.08.2018
Sv.Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok 
Zámutov 0800 Za zdravie a Božie požehnanie BHZ
Sobota
11.08.2018
Sv. Kláry, panny spomienka
Čaklov 0730 Za zdravie a Božie požehnanie Martin Dravecký 30 r.ž.
Nedeľa
12.08.2018
19.nedeľa v cezročnom období
Skrabské 0730
Zámutov 0900 † Alžbeta
Čaklov 1030 ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤOznamy


* Zbierka Blahorečenie Anky Kolesárovej Čaklov 319, 33 ,- € Pán Boh zaplať

Komentáre (0)


Pridajte Váš komentár ?


(ostáva

=